Tradice setkávání českých a slovenských spisovatelů pokračovala v Tatrách

10.04.2016 21:44

Delegace spisovatelských organizací obou zemí při setkání v Tatrách.

Zástupci Rady Obce spisovatelů ČR Milena Fucimanová, Jaroslav Holoubek, Lydie  Romanská, Alois Marhoul, v čele s předsedou Tomášem Magnuskem, pobývali ve dnech 5.- 7. dubna 2016 na pozvání vedení Spolku slovenských spisovateἹov ve vile Timrava v části Smokovce města Vysoké Tatry.

Byli přijati primátorem města  a věnovali se besedám na středních školách a v knihovnách v Popradu a Svitu.

Partnery zástupců Obce na Slovensku byli Miroslav Bielik, básník a spisovatel, předseda Spolku slovenských spisovateἹov; Ján Tazberík - básník, tajemník Spolku SS (byl pro své onemocnění jen na telefonu); Peter Mišák, místopředseda SSS, básník a spisovatel; Gustáv Murín, spisovatel, člen vedení SSS; Ondrej Kalamár, aforista, publicista, básník; Dušan Mikolaj, prozaik (v čase setkání křtil tatranskou žulou svou významnou publikaci o horolezci a básníkovi Belo Kapolkovi - 1934-1994), Vladimír Skalský, předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí, ředitel Slovenského domu v Praze; Zuzana Kuglerová, redaktorka Literárneho týždeníku, členka vedení SSS, básnířka, prozaička, novinářka.  

Literárny  týždeník ve dvojčísle 11-12/2015 otiskl tvorbu českých autorů. Tomáš Magnusek bude mít v dalším čísle vyhrazeno místo pro delší rozhovor, který povede novinářka Zuzana Kuglerová.

Jednalo se zatím všeobecně a byla podepsána rámcová dohoda, která má za úkol umožnit Slovákům podniknout další kroky ve smyslu konkrétní spolupráce s Obcí spisovatelů ČR.

Postavení Spolku slovenských spisovateľov na Slovensku  je obdobné našemu v Česku, avšak má užší kontakt s ministerstvy a bližší cestu k financím. Vydává obtýden své noviny, které mají širokou distribuční platformu. Má k dispozici dům Timrava v Tatrách a sídlo v Bratislavě.

První z dalších setkání  se slovenskými kolegy bude  14. 5. 2016 na knižním veletrhu Svět knihy v Praze; v ten den se zároveň uskuteční v prostorách Slovenského domu společný literární večer, kam zavítáme v počtu hodném Obce spisovatelů.

—————

Zpět