V lednu zasedala rada Obce spisovatelů, opouštíme Železnou ulici

31.01.2017 17:32

Zápis z jednání Rady Obce spisovatelů ze dne 23. ledna 2017.

Přítomni: Ivo Harák, Otto Hejnic, Hanka Hosnedlová, Daniela Kovářová, Tomáš Magnusek, Jaroslava Málková, Alois Marhoul, Olga Nytrová, Lýdie Romanská, Radim Uzel, Františka Vrbenská.

1/ Jednání OS a KALF: Tomáš Magnusek informuje o výsledku společného jednání zástupců Obce spisovatelů a KALF ohledně Ceny E. E. Kische.

2/ Vyklizení prostor: Rada Obce spisovatelů ČR schvaluje uvolnění prostor v Železné ulici č. 18, Praha 1, ke dni 31. ledna 2017, fyzické vyklizení se uskuteční ve středu 25. ledna, organizačně zajistí Tomáš Magnusek. Sídlo One spisovatelů zatím zůstane na adrese Praha, Železná ul. 18, ale objednáme přeposílání na adresu do Ratibořic 12, pošta Česká Skalice, 552 03 (zajistí Tomáš Magnusek).

3/ Cena Miroslava Švandrlíka: Rada OS nominuje do poroty této soutěže Danielu Kovářovou, Milana Čechuru, Dagmar Holoncovou. Vyvěšení na web zajistí Daniela Kovářová. Termín uzávěrky pro zaslání prací: 31. března 2017.

4/ Valná hromada OS: V letošním roce se uskuteční 11. nebo 18.  března 2017 v době od 10 do 15 hodin v zasedací místnosti Magistrátu hl. města Prahy. Místnost zajistí Radim Uzel, polední raut zajistí Tomáš Magnusek, rozeslání pozvánek členům OS mailem zajistí Daniela Kovářová, prezenci a výběr příspěvků zajistí paní účetní. Program: zahájení, slavnostní přijetí nových členů, kulturní vložka (p. Stirská), křest Almanachu OS, novináři jsou připuštění a budou zváni.

5/ Nově přijatí členové: Rada OS schvaluje přijetí nových členů: JUDr. Ladislava Chateau, Kateřina Macháčková, Jaroslav Vorlíček, Tomáš Kepka. Aktuální seznam členů i nadále vede Daniela Kovářová. Stav členské základny k dnešnímu dni: 507 osob.

6/ Komise pro přijímání nových členů: Rada OS schvaluje následující obsazení komise pro bude zasedat ve složení: Lukáš Bárta, Petr Kukal, Hana Hosnedlová.

7/ Svět knihy: OS schvaluje literární pořad na knižním veletrhu v sobotu 13. 5. od 14-15 hodin pořad v salonku v 1. patře pod názvem Členové Rady OS a hosté čtou, moderování: Radim Uzel, organizační zajištění: Lýdie Romanská.

8/ Jednání s Číňany: Radim Uzel informuje o následujícím projektu: čínská vláda zaplatí vydání publikace 8 českých a 8 čínských básníků.

9/ Další zasedání Rady OS se uskuteční na valné hromadě.

Zapsala: D. Kovářová

Ověřil: T. Magnusek

—————

Zpět