Valná hromada Obce spisovatelů ČR bude v Praze 18. března

01.03.2017 15:18

Rada Obce spisovatelů ČR zve své členy na valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 18. března 2017 od 10 do 14 hodin v zasedací místnosti Magistrátu hlavního města Prahy v Praze 1, Mariánské náměstí 2.

Valná hromada je v letošním roce nevolební. Na programu je zejména informace předsedy Obce spisovatelů, křest almanachu Obce spisovatelů ČR a diskuse. Každý účastník obdrž první výtisk Novin Obce spisovatelů a noví členové členskou legitimaci. Prezence je možná od 9 hodin. Kdo dosud nezaplatil členské příspěvky za rok 2016 a 2017, může tak učinit v hotovosti při prezenci. Výše členských příspěvků činí 750 Kč pro pracující a 400 Kč pro ostatní. Zájemci si budou moci na místě zakoupit almanach Obce spisovatelů 2017 nazvaný Duše plné slov za zvýhodněnou cenu 350 Kč (plná cena 499 Kč).

Za Radu Obce spisovatelů ČR Tomáš Magnusek, předseda

—————

Zpět