Večer básníků na Pedagogické fakultě UK - vystoupí Petra Loulová a Alois Marhoul

03.12.2014 21:42

Ústřední knihovna PedF UK v Praze a katedra české literatury vás co nejsrdečněji zvou na AUTORSKÉ ČTENÍ S HUDEBNÍM DOPROVODEM, jehož protagonisty budou básnířka Petra Loulová a básník a spisovatel Alois Marhoul, ve čtvrtek 11. 12. 2014 v 17.00h ve studovně ÚK Pedagogické fakulty UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Alois Marhoul je členem rady Obce spisovatelů, předseda středočeské sekce Obce spisovatelů, člen PEN klubu, nositel několika literárních ocenění

Petra Loulová je studentkou žurnalistiky na FSV UK a religionistiky na FF UK v Praze.

—————

Zpět