Visegrádská stipendia

08.02.2014 20:08

Podle sdělení Institutu umění - Divadelního ústavu v Praze nabízí Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Polsko, Krakov) ve spolupráci s Institutem umění v Praze, Literárním informačním centrem (Slovensko, Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Maďarsko, Budapešť) zájemcům z řad literátů o rezidenční pobyty celkem 32 stipendií (8 z každé země V4). O výběru autorů rozhodují národní komise s tím, že konečné rozhodnutí učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí. Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2014) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2014). Termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 28. 2. 2014 (o půlnoci).
Podrobnosti na webu CULTURNET.CZ.

—————

Zpět