Vodňany: Literatura ve školách, v kostele i na radnici

18.04.2015 22:56

Ve Vodňanech se v dubnu uskutečnil již 19. ročník literárně-kulturní akce Zeyerovy Vodňany. Oslav se zúčastnila kromě jihočeských autorů i početná delegace spisovatelů z Prahy v čele s předsedkyní Pražského klubu spisovatelů Olgou Nytrovou, členkou Rady Obce spisovatelů ČR. Pozvaní spisovatelé se nejprve zúčastnili besed s žáky a studenty vodňanských škol. Příjemné útočiště blízké svému literárnímu srdci nalezli v místní knihovně pod záštitou její vedoucí paní Evy Laudové. Po obědě navštívili Muzeum Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech, které má dvě části – akvária se sladkovodními i mořskými rybami a vlastní historickou část, která dokumentuje vývoj jednotlivých oblastí rybářství. Erudovaným průvodcem byl zvídavým spisovatelům sám ředitel školy Ing. Karel Dubský.

Pečlivě připravenému doprovodnému programu přálo jarní počasí. Účastníci tak mohli v Lomci u Vodňan obdivovat v zámeckém areálu poutní kostel Jména Panny Marie ze 17. století. Jedná se proslulé mariánské poutní místo zasazené do krásného lesoparku s památnými stromy. Kostel zdobí unikátní artefakt,  hlavní oltář umístěný netradičně uprostřed svatostánku, věrně napodobující Berniniho dílo z vatikánského chrámu sv. Petra. V jeho dolní části je pak umístěna kopie sošky Panny Marie foyenské: ochraňovala rod Buquoyů, kteří nechali kostel zbudovat. Za pozornost stojí také nádherná reliéfní křížová cesta od podkrkonošského řezbáře Vojtěcha Kafky z počátku třicátých let. Fantastický zážitek poskytlo živé, vtipné vyprávění správkyně posvátného místa, navzdory vysokému věku stále velmi energické jeptišky z Kongregace šedých sester III. řádu sv. Františka, jimž slouží budovy přilehlé ke kostelu. V průvodci se můžeme dočíst, že Lomec byl oblíbeným místem Julia Zeyera, který sem rád chodíval se svými přáteli Heritesem a Mokrým. Více než suché řádky tištěného bedekru však nabídl bohatý komentář jihočeského kolegy, který každé místo, jímž účastníci projížděli, doprovázel zasvěcenými informacemi z pestré minulosti kraje i jeho žhavé současnosti.

V podvečer se hosté shromáždili ve vodňanské městské galerii v budově zdejšího Městského úřadu, kde právě probíhala výstava pozoruhodných fotografií cestovatele a spisovatele Archibalda Václava Nováka, rodáka z Vodňan; dokumentují jeho exotické výpravy v meziválečné éře. Spisovatele uvítali vedoucí knihovny Eva Laudová a místostarosta Milan Kodádek. Ten také předal tři Zeyerovy hrnky za rok 2014 Hynkovi Klimkovi, Jiřímu Hájíčkovi a čerstvému sedmdesátníkovi Janu Bauerovi. V loňském roce byli odměněni autoři Jiří Hovorka, Alena Schelová a Miroslav Hůle.

V rámci zajímavého doprovodného programu studenti Gymnázia Vodňany složili jubilujícímu Janu Bauerovi poctu koláží z jeho textů, doprovázenou hudebními intermezzy.  Slovo dostaly i Olga Nytrová, která vede Pražský klub spisovatelů, a Hana Hosnedlová, jež má na starosti Jihočeský klub Obce spisovatelů. O. Nytrová předala pozdravy z Prahy nejen jubilantovi Janu Bauerovi, fenomenálnímu původci více než sto padesáti knižních titulů, ale také dalším přítomným spisovatelům a organizátorům. Jako ukázku ze své tvorby přednesla esej o poezii, která přítomné důvěrně oslovila. Potom obě předsedkyně klubů střídavě představovaly autory, z nichž pražští přiblížili své autorské směřování a záměry, jihočeští pak navíc přečetli krátké ukázky z tvorby.

Každému se dostalo patřičné pozornosti, i když hlavní prostor byl po zásluze věnován Janu Bauerovi a oceněným tvůrcům. Z obsáhlé tvorby Hynka Klimka, rodilého Pražáka a duší Jihočecha, jsou čtenáři nejvíce vyhledávány líbezné strašidlácké příběhy. Jiří Hájíček, původně básník, je znám svými prózami oslavujícími jihočeský venkov; za román Selský baroko získal cenu Magnesia Litera.

Za pražské spisovatele promluvili Františka Vrbenská, Luboš Yetti Koláček, Pavel Skramlík/Felix Boom, Zuzana Koubová, Otomar Dvořák. Výborně organizované, pohodové setkání ve Vodňanech se stalo skvělou příležitostí, jak se vzájemně více poznat a naslouchat si. Poděkování patří ředitelce Městského muzea a galerie Vodňany paní Jitce Velkové, vedoucí Městské knihovny ve Vodňanech paní Evě Laudové a v neposlední řadě Haně Hosnedlové z Českých Budějovic, která pečuje o Regionální středisko jihočeských spisovatelů. A my se již těšíme na kulatiny vodňanských oslav tvůrčí literární práce v příštím roce 2016.

Olga Nytrová a Františka Vrbenská

K největším zážitkům akce ve Vodňanech patřily diskuse se studenty gymnázia a vyšších ročníků základních škol.

—————

Zpět