Vyhlásili jsme nový ročník soutěže o Cenu Miroslava Švandrlíka

18.02.2014 16:18

Obec spisovatelů České republiky a Rada městské části Praha 11 vyhlásila nový ročník soutěže o Cenu Miroslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora, krterá byla vydána v roce 2013(rozhodující je údaj v tiráži. Cenu obdrží autor knihy.

Busta legendárního humoristy v Praze-Chodově

Návrhy na udělení Ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do 15. 3. 2014 na Obec spisovatelů, Železná 18, Praha 1, PSČ 110 00 nebo na Úřad městské části Praha 11, odbor kultury a školství, Ocelíkova 672/1, Praha 4, PSČ 149 41, spolu s výtiskem navrhované publikace, který zůstane v majetku organizátora.
O udělení Ceny rozhoduje pětičlenná porota složená ze dvou zástupců MČ Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů a jednoho nezávislého odborníka. Porota může k posuzování děl přizvat i další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním.
Cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem. Porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům. Cenu uděluje představitel Obce spisovatelů a představitel MČ Praha 11, předpokládá se udělení na veletrhu Svět knihy v Praze 17. 5. 2014.

—————

Zpět