Výměna legitimací Obce spisovatelů ČR a aktualizace databáze

03.10.2014 14:37

V minulých dnech Obec spisovatelů České republiky zahájila proces aktualizace své interní členské databáze a výměnu členských legitimací. Většina členů Obce již byla oslovena, aby zaslala svá aktuální data. Vzhledem k řadě neohlášených změn potřebujeme od vás e-mailovou zprávu, v níž bychom si přáli najít kromě JMÉNA a PŘÍJMENÍ a DATA NAROZENÍ, také současnou ADRESU, dostupné TELEFONNÍ ČÍSLO a aktuální E-MAILOVOU ADRESU. U řady našich členů se údaje změnily, někteří bohužel zemřeli. Pro ty, kteří už své údaje zaslali, je již tato prosba bezpředmětná. Díky.

Evidujeme celkem 1128 členských čísel, ale bohužel nikoliv stejný počet správných údajů. Slavnostní přijetí 38 nových členů Obce spisovatelů ČR proběhne 8. prosince 2014 na půdě Senátu PČR, ostatním - kteří budou do Senátu rovněž pozváni - budou postupně nové členské legitimace vyrobeny a vyměněny na základě aktualizované databáze. Prosíme o data na adresu info@obecspisovatelu.cz nebo redakce@blinkr-knihy.com.

Děkujeme za vstřícnost.

—————

Zpět