Vzpomínkový Happening PAMATUJ! 2016 v NO Karlín

29.03.2016 16:29

Koleje se stýkají v Nekonečnu

vzbuzují touhy po cestách, dálkách,

 dobrodružství,

Pro jiné jsou symbolem loučení

spálených mostů a nových začátků

Květoslava Salmonová

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 8 – Karlíně a klub Dialog na cestě ve spolupráci s Kulturní radou CČSH, Radou Obce spisovatelů a Pražským klubem spisovatelů uspořádaly „Happening PAMATUJ!“, jako vzpomínku na oběti největší hromadné vraždy v dějinách ČR. Setkání se uskutečnilo 8. března 2016 v zasedací síni NO CČSH v Praze 8 – Karlíně. Tato akce probíhá v celé České republice i v jiných zemích již čtvrtým rokem, a připomíná, že v noci z 8. na 9. března 1944 bylo v plynových komorách Osvětimi II – Birkenau zavražděno 3792 českých Židů – mužů, žen a dětí z tzv. Terezínského rodinného tábora. Iniciátorem a koordinátorem této celorepublikové akce je lektor tématu „holocaust“, skladatel, sbormistr a básník Marek Šlechta.

Olga Nytrová čte básně o trpiteli Jóbovi

Přítomné nejprve přivítala PhDr. Olga Nytrová, která celý pořad připravovala. Zdůraznila, jak je důležité myslet na oběti holocaustu a v úctě, respektu a lásce na ně vzpomínat.  Je to totiž součástí našeho lidství, naší morální odpovědnosti. Připomněla, že po válce se ze zdejší židovské náboženské obce, čítající tři tisíce Židů, vrátilo jenom patnáct lidí. V roce 1947 pak budovu místní synagogy Církev československá husitská odkoupila a od té doby zde působí naše náboženská obec. O. Nytrová poděkovala všem, kteří přišli, a kteří vědí, že si musíme svoje evropské hodnoty ochraňovat, protože jsou naší součástí. Připomněla, že tyto pravdy je třeba lidem stále sdělovat a připomínat. Musíme také vychovávat naši mládež a naše děti, aby potomci věděli, kde jsou naše pravé hodnoty, a že si za nimi máme stát.

Dále se ujal slova farář NO Karlín a přednosta kulturního odboru Úřadu Ústřední rady CČSH a předseda Kulturní rady, ThDr. Jiří Vaníček: „Přemýšleli jsme, kam bychom v církvi situovali tento projekt a konkrétně tuto vzpomínkovou akci a řekli jsme si: kde jinde než v Karlíně? Protože zde je náš sbor CČSH a ona židovská obec, která zde působila před válkou a jejíž kořeny sahají do první poloviny devatenáctého století. Židovská komunita od počátku žila čilým náboženským životem, a když se začala rozrůstat, bylo rozhodnuto o postavení synagogy, jež pak vznikla v letech 1857-61. Působili zde slavní rabíni, nejznámější je samozřejmě Dr. Isidor Hirsch, prvorepublikový rabín, slavný překladatel, který přednášel na univerzitě a byl ve velice dobrém kontaktu s T. G. Masarykem. Potom přišly kruté válečné časy. Z třítisícové židovské karlínské obce se vrátilo v roce 1945 pouze patnáct lidí, jak již připomenula doktorka Nytrová. Židovská obec pak synagogu prodala. V roce 1947 tyto prostory koupila CČSH a přestavěla je. Vzhledem k současné situaci v Evropě jsme nechali, jak jste si možná všimli, na čelo budovy zasadit dvě pamětní desky. Na první z nich vzpomínáme na karlínské spoluobčany z židovské obce, kteří nepřežili útrapy holocaustu. Druhá deska připomíná rabína Dr. Isidora Hirsche.“

Prvním pozvaným hostem byl Ing. Jan Kovanic. Přečetl vybrané ukázky ze své knihy Mír v Izraeli a k nim promítal fotografie pořízené v  památníku obětí a hrdinů holocaustu Jad Vašem, s důrazem na odkaz bývalých československých židovských obcí, které nacisté zničili. Hovořil rovněž s pohnutím o zavražděných z řad jeho vlastní rodiny. Po něm uctily památku obětí formou autorského čtení ze své tvorby, vztahující se k holocaustu, dvě autorky. Olga Nytrová přednesla báseň a esej o starozákonním trpiteli Jóbovi. Při vnímání jeho údělu vyvstávají bolestné otázky objevující se tváří v tvář utrpení spravedlivých. Uvedla také báseň Koleje se stýkají v Nekonečnu od Květoslavy Salmonové, která se setkání nemohla zúčastnit osobně.

PhDr. Františka Vrbenská nabídla divákům v působivém komponovaném vystoupení úryvky ze své novely Zrzavý kocour, černý pes, inspirované skutečnými příběhy Pražanů židovského původu, a z knihy Adama Drdy Zvláštní zacházení, který je věnován právě tragickému konci Terezínského rodinného tábora. Literární koláž doplnila výsledky svého pátrání po osudu talentované překladatelky Jiřiny Fischerové, provdané Šiškové. Zemřela v lednu 1943 v koncentračním táboře Osvětim; bylo jí pouhých osmadvacet let. Podoba J. Šiškové se nedochovala, ale zůstala zde desítka knižních svazků z její překladatelské dílny.  Publikum po skončení pořadu odcházelo s pocitem, že se jednalo o důstojnou připomínku jedné hrůzné události z období II. světové války.

Olga Nytrová

—————

Zpět