Zápis z jednání Rady Obce spisovatelů 1. 7. 2014

15.07.2014 04:13

Rada Obce spisovatelů České republiky zasedala v Praze 1. července 2014 v sídle sekretariátu v Praze 1 v Železné ulici č. 18.

Přítomni: T. Magnusek (předseda), R. Uzel, L. Romanská, J. Eichackerová-Málková, M. Fucimanová, I. Harák, J. Holoubek, H. Hosnedlová, M. Hrabal, D. Kovářová, A. Marhoul, O. Nytrová, V. Ríša, F. Vrbenská.

Rada projednala tyto body:

1. Cena Miroslava Švandrlíka za nejlepší českou humoristickou knihu, vydanou v roce 2013, byla udělena ne veletrhu Svět knihy. První cena byla dělená a obdrželi ji autoři Zdeněk Svěrák za knížku „Po strništi bos“ a dvojice autorů Ervín Hrych a Pavel Weigel za publikaci „Krhútská kronika“.

Rada schválila rozdělení odměn vítězům Z. Svěrákovi a E. Hrychovi po 5000 Kč, dále odměnu předsedovi poroty Radku Pytlíkovi.

V této souvislosti bylo sděleno, že Obec spisovatelů obdržela ochrannou známku na název „Cena Miloslava Švandrlíka“ od Úřadu průmyslového vlastnictví na 10 let.

2. Faktury Obce doposud proplácí účetní M. Geussová. Byl podán trvalý příkaz na nájemné.

3. Dědictví po panu J. Jarolímkovi bylo projednáno. Notářství v Žatci zašle rozhodnutí.

4. Změny v členské základně je nutné průběžně zasílat T.Magnuskovi.

5. Dne 29. 12. 2014 uplyne 25 let od založení Obce spisovatelů České republiky. Navrhuje se vydat publikaci o Obci, koordinací je pověřena D. Kovářová.

6. V dnech 29.- 30. 5. 2014 proběhla úspěšně Studánecká Čapkiáda.

7. Vedoucí regionů navrhnou členy ochotné pracovat ve prospěch Obce. Z tohoto seznamu budou vybírány návrhy na členy komisí, porot apod., které Obec nominuje.

8. Pavel Weigel byl zvolen do výboru Občanského sdružení Litera. Rada schválila kandidaturu Ivo Haráka jako dalšího člena.

9. T. Magnusek a J. Holoubek jednali se zástupcem organizace ruských spisovatelů. Na literární festival v Chanty-Mansijsku se navrhuje J. Holoubek.

10. Evropská literární agentura Ideogramma vyzvala Obec k účasti v programu podpory začínajících spisovatelů. Sleduje F. Vrbenská.

11. Setkání v Senátu se předpokládá v říjnu – listopadu 2014. Nutno pověřit garanta přípravy. Nepokročila příprava legitimací.

12. Kosmas spustil web o knihách www.kosmas.cz/oko. Žádá nakladatele informace o připravovaných knihách a literárních akcích. Informace mají být zasílány na oko@kosmas.cz.

13. Byla projednána mediální diskuse v návaznosti na diskusní panel v časopise A.2. V článku na webu Obce bylo nevhodné vyjádření o tvorbě P. Hůlové, od kterého se Rada distancuje. Reakcí byla pověřena D. Kovářová. Připomíná se povinnost podepisovat články. Bylo konstatováno, že je třeba zlepšit mediální obraz Obce.

14. Za členy Obce byli přijati: Blanka Čapková, Lenka Šídová-Brýdlová, Ivanka Devátá, Petr Markov, odmítnut Jiří K. Hrubý.

15. L. Romanská projedná pokračování podpory společnosti Lexum.

16. Magistrát hlavního města Prahy zašle souhlas s podnájmem pro firmu Via Excella s.r.o.

17. Příští jednání Rady bude 15.9.2014.

Zapsal: Pavel Weigel

—————

Zpět