Zápis z jednání rady Obce spisovatelů 5. května 2015

16.05.2015 15:39

Rada Obce spisovatelů ČR zasedala znovu v úterý 5. května a probrala následující témata:

Přítomni: T. Magnusek, P. Weigel, A. Marhoul, M. Marboe, J. Málková, O. Nytrová,

F. Vrbenská, V. Ríša, D. Kovářová, L. Romanská, J. Holoubek, R. Uzel, H. Hosnedlová.

Mediální obraz 25. výročí OSČR

 Všechny body z minulých zápisů jsou splněny a čekají na své uskutečnění podle daných dat.

Publikace k 25 letům vzniku OSČR

Daniela Kovářová vyrobila první verzi jubilejního sborníku Dokořán, uzávěrka textů byla posunuta na  15.5. Budou ještě přidány  materiály z jednotlivých krajů.Všechny ostatní závěry k této publikaci platí.

Mimořádné členství v OSČR   

Jiří Kuběna souhlasí, kvůli zdravotnímu stavu požádal o odklad předání nejlépe na září.

Mimořádné členství O. Filipovi Rada podpořila svým souhlasem.

Čestné členství

Návrhy: L. Vaculík, Zd. Mahler, M. Zikmund, L. Vaňková a další

Přijímací komise

Předsedkyně M. Fucimanová rozhodla o formě práce komise.

Členové: Lukáš Bárta – Ostrava, Karla Erbová -  Plzeň,  Ladislav Muška - Ústí nad Labem, František Uher - Havl. Brod, Jaroslava Pechová – Praha, Petr Kukal.

Etická komise

Nebyla ustavena. Proběhla debata o její potřebnosti.

Závěr: při změně nebude do stanov zapracována 

Členské legitimace

Úkol trvá, kvůli vydání nových legitimací pokračuje intenzivně aktualizace databáze. Výroba druhé série nových členských legitimací  je však technicky připravena.

Různé

- Polanova cena je personálně z naší strany zajištěna.

- Cena Miloslava Švandrlíka pro autory humoristické literatury bude podle současných předpokladů udělena 19. 9. 2015 v Praze v Chodovské tvrzi.

- Dopisy jubilantům seniorům byly zaslány Romanu Rážovi (28. května oslaví 80. narozeniny) a Evě Kantůrkové  (11. května oslavila 85. narozeniny).

- Přijati nový členové: Zuzana Peterová a Šimon Ryšavý.

- Rada souhlasila, že členy OS se mohou stát autoři z ciziny a z národnostních menšin, pokud budou schváleni v přijímacím řízení. (Pozn.: již dnes máme členy z ciziny - Andrew Lass).

- Rada schválila zmocnění pro advokátku dr. Ottovou ke změně stanov (soulad s novým občanským zákoníkem) za odměnu ve výši 3000 Kč.

Nadační fond OSČR

Končí funkční období Správní rady nadačního fondu Obce spisovatelů. Vladimír Karfík, Jaroslav Veis, Jan Halada, Vladimír Píša v ní nebudou pokračovat,

Navrženi jsou staronoví členové staronoví Tomáš Magnusek a Lydie Romanská.

Novými členy budou: Václav Gruber, Františka Vrbenská, Daniela Kovářová. Revizor Vlado Ríša.

Další schůzka Rady s předsedou Tomášem Magnuskem bude  v úterý 15. 9. 15 v 11 hod.

Zapsala Lydie Romanská, doplnil Pavel Weigel

—————

Zpět