Zápis z Rady Obce spisovatelů 17. června 2016

22.06.2016 15:00

V pátek 17. června 2016 se naposledy před prázdninami sešla Rada Obce spisovatelů ČR. Vedle organizačních a finančních záležitostí schválila vydání Almanachu OS a přijala nové členy - Zuzanu Koubkovou, Bohumíra Viduru a Václava Junka.

Zápis ze zasedání Rady OS ze dne 17. června 2016

Přítomni: Milena Fucimanová, Otto Hejnic, Hanka Hosnedlová, Daniela Kovářová, Tomáš Magnusek, Jarka Málková, Marcella Marboe, Alois Marhoul, Olga Nytrová, Vlado Ríša, Lydie Romanská, Františka Vrbenská

Omluveni: Ivo Harák, Radim Uzel

Program jednání:

  1. Rada obce (Olga Nytrová) ověří stávající zdravotní stav Jaroslava Holoubka po vážném úrazu hlavy a výhled do budoucna.
  2. Tantiémy po E. E. Kischovi: po diskusi Rada OS zmocňuje předsedu, aby vyzval společnost Dilia, a. s., k poukázání 50% podílu na majetkových autorských právech po E. E. K. na účet OS s tím, že se posléze OS s KALF dohodne na dalším postupu.
  3. Diskuse o webových stránkách OS: Rada OS bude pokračovat s webmasterem a obrátí se na něj s prosbou o rozšíření webu o redakční systém, aby střediska mohla informovat o svých aktivitách. Komunikaci zprostředkuje Daniela Kovářová.
  4. České literární centrum: Vlado Ríša informoval o organizačních přípravách a schůzce, která proběhla v minulých dnech na Ministerstvu kultury. Rada OS se poté shoduje na podpoře kroků vedoucích k založení ČLC ze strany Ministerstva kultury.
  5. Noví členové OS: Rada OS na základě doporučení komise pro přijímání nových členů schvaluje a přijímá tyto nové členy OS: Zuzanu Koubkovou, Bohumíra Viduru a Václava Junka.
  6. Almanach Obce spisovatelů: OS souhlasí s projektem vydání knihy, v níž bude nabídnuta publikační možnost všem členům Obce spisovatelů. Vydání a výrobu knihy uhradí OS a Nadační fond OS. Ohledně podrobností projektu zmocňuje Rada OS předsedu. Výběr, redakci a výrobu Almanachu má na starosti Daniela Kovářová.
  7. Diskuse: Marcella Marboe: členové OS požadují pravidelné informace o aktivitách OS, legitimace a rádi by byli více zapojeni do činnosti OS. Následuje diskuse o aktivitách a zkušenostech jednotlivých regionů.
  8. Příští zasedání Rady OS se uskuteční v úterý 6. září 2016 od 14 hodin.

    Zapsala: Daniela Kovářová; zápis ověřil: Tomáš Magnusek

—————

Zpět