Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů ČR ze dne 22. 3. 2016

11.04.2016 02:06

V sídle Obce spisovatelů České republiky v Praze 1, Železná 18, proběhlo 22. března 2016 Rady této organizace, která projednala tyto body svého programu:

Přítomni: Milena Fucimanová, Ivo Harák, Otto Hejnic, Jaroslav Holoubek, Hanka Hosnedlová, Daniela Kovářová, Tomáš Magnusek, Jaroslava Málková, Alois Marhoul, Olga Nytrová, Vlado Ríša, Lydie Romanská, Radim Uzel,

Omluveni:      Marcella Marboe, Františka Vrbenská

Projednávaný program:

1. Právní forma OS: OS splnila všechny požadavky nového občanského zákoníku, nová forma (spolek) a stanovy již zapsal obchodní rejstřík.

2.Nadační fond OS: splněny všechny požadavky nového občanského zákoníku, novou formu zapsal obchodní rejstřík. V jednání je doplnění statutu Nadačního fondu OS.

3. Web OS: Rada OS děkuje Pavlu Skramlíkovi za vedení a administraci webu. Pro příště pro všechny příspěvky platí, že podmínkou pro zveřejnění akce je textová informace o akci a maximálně 2-3 fotky. Rada schvaluje uveřejnění seznamu členů na web bez osobních kontaktů. Předseda Tomáš Magnusek doplní naposledy přijaté členy a hotovou databázi rozešle. Poté Daniela Kovářová zajistí uveřejnění. Průběžně budou stránky aktualizovány, a to včetně vyvěšení platných stanov OS a mapky s aktivními odkazy na weby středisek. Všem členům Rady se ukládá zaslat Daniele aktuální adresu webových stránek.

4. Legitimace: do týdne pošle p. Skramlík kompletní seznam, 12. 4. bude vyrobena další várka legitimací, které pak budou distribuovány.

5. Harmonogram výjezdů vedeni OS do regionů:

12. 4. Ostrava

26. 5. České Budějovice

29. 5. Ústí nad Labem

25. 6. Farma Klínec

28. 6. Praha

11. 11. Plzeň

6. Setkání se slovenskými autory se uskuteční ve dnech 5. - 7. 4. 2016 v Tatrách, hlavní finanční zátěž nese Slovenský spolok spisovatelov.

7. Návštěva polských spisovatelů proběhne 4. - 6. 5. 2016, organizačně zajišťuje Alois Marhoul, Obec spisovatelů schvaluje příspěvek na akci do výše maximálně 5000 Kč.

8. Přijetí nových členů: OS na základě doporučení k přijímání nových členů rozhodla o přijetí Pavla Hrdličky a Františka Tylšara za členy OS.

9. Příští zasedání Rady OS se uskuteční 17. - 19. 6. 2016 v Náchodě.

Zapsala: Daniela Kovářová

Ověřil: Tomáš Magnusek

—————

Zpět