Zářijové setkání spisovatelů v Karlíně v zasedací síni NO CČSH

01.10.2015 06:30

Poslední úterý v měsíci, 29. 9. 2015, se opět sešli v Karlíně, Vítkově ul. 13 spisovatelé a jejich hosté. Ukazuje se, že profesionální sounáležitost, spolupráce a vzájemné naslouchání, kamarádský přístup zde nacházejí své místo. Obdobně zaměření lidé všech generací se na sebe těší, mají si co říci, vyměňují si zkušenosti, nápady a kontakty.

Tentokrát mezi nás zavítal také profesor Jindřich Volek, aby nám přečetl ukázky z nově připravovaného titulu o „Karibské krizi“. Ta před šedesáti lety hrozila uvrhnout svět do atomové katastrofy. V knize poutavě popisuje, jak představitelé tehdejších dvou supervelmocí – Kennedy a Chruščov – svedli vyčerpávající třináctidenní psychologickou válku, jejímž výsledkem byl kompromis, který zachránil svět před zkázou. Společně s autorem jsme diskutovali, jakým způsobem v literatuře faktu zpracovat množství informací a dat pracně získaných v archivech, aby nebyla zpochybněna jejich věrohodnost. Shodli jsme se na tom, že ediční poznámka v úvodu knihy čtenáři objasní, kde je hranice mezi strohou skutečností a literárním výkladem.

Přišli mezi nás : Tomáš Hájek, Zuzana Havelková, Markéta Hlasivcová, Monika Knězková, Miroslav Matouš, Olga Nytrová, Jaroslava Pechová, Vašek Vašák,  Jindřich Volek.

Olga Nytrová

—————

Zpět