Zasedala Rada Obce spisovatelů

19.09.2014 18:32

V pondělí 15. září 2014 se po prázninové odmlce opět sešlo vedení Obce spisovatelů. Vedle pravidelných témat, jakým je přijímání nových členů, aktualizace webových stránek nebo členské legitimace, se Rada především zabývala slavnostním shromážděním Obce spisovatelů, které se uskuteční v pondělí 8. prosince 2014 od 13 hodin v Hlavním sále Senátu ČR v Praze. Všichni členové Obce spisovatelů jsou na tuto společenskou akci srdečně zváni. Dalším bodem jednání byla příprava publikace Obce spisovatelů, kterou Obec plánuje vydat počátkem příštího roku u příležitosti 25. výročí svého založení.

Další zasedání Rady Obce spisovatelů, které bude řešit zejména organizační přípravu slavnostního shromáždění, se uskuteční 3. listopadu 2014.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

—————

Zpět