Zemřel Bohumil SAK. Psal o minulosti, ale myslel na budoucnost

06.09.2014 23:22

Uprostřed druhého prázdninového měsíce, 14.srpna, zemřel českobudějovický historik, pedagog a spisovatel Robert Sak. Bylo mu 81 roků a jeho život představoval pestrý a ne vždy přívětivý kaleidoskop osobních zisků a ztrát.

Narodil se na Ukrajině - v Charkově, studoval však na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Světlým bodem jeho životní pouti bylo pro něho působení ve funkci šéfredaktora jihočeského nakladatelství Růže. Decentní, důsledný, vstřícný a spravedlivý – tak jej charakterizovali ti, kteří s ním přišli do styku ať již po pracovní nebo osobní stránce. Doba normalizace však utnula nejen jeho tvůrčí rozlet a naděje, ale i možnost jakéhokoliv tiskového publikování. Až do roku 1990 se tedy živil jako slévárenský dělník. Je tudíž téměř zákonité, že hned po sametové revoluci patřil do přední linie propagátorů polistopadové doby a plánovaných změn.

Byl docentem novodobých dějin na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, přednášel kulturní a politické dějiny 19. a 20.století. Kromě jiného byl také váženým členem Obce spisovatelů ČR.

Navzdory dlouhé pauze v publikační činnosti napsal a vydal pak celou řadu knih a význačných studií, v nichž se zabýval životními osudy, názory a postoji osobností českého kulturního a společenského života v souvislosti s danou dobou. Jmenujme namátkou třeba buditele Josefa Jungmanna, Františka Ladislava Riegra, spoluzakladatele Sokola Miroslava Tyrše, Sidonii Nádhernou, Bedřicha Fučíka a Antala Staška, Johannese Urzidila a další.Ve svých publikacích se však věnoval i československým legiím (Anabáze), literárnímu a společenskému životu předminulého a minulého století či historii Českých Budějovic. Své myšlenky a názory včlenil v širším měřítku také do knihy vydané před sedmi lety a příhodně nazvané Co čte a nač myslí historik.

V pátek 22.srpna se s Robertem Sakem naposledy rozloučila jeho rodina, kolegové, přátelé, studenti a široká kulturní veřejnost...  

Hanka Hosnedlová

—————

Zpět