Zemřel významný literát, vědec a autor František Kautman

21.06.2016 13:44

Obec spisovatelů ČR oznamuje úmrtí významného českého vědce a literáta PhDr. Františka Kautmana, CSc., a vyjadřuje hlubokou soustrast. František Kautman odešel v časných hodinách dne 19. června 2016, krátce před svými nedožitými devadesátinami. Jeho život byl vyplněn obdivuhodnou prací a tvůrčí energií; vydal přes dvacet knih a řadu odborných studií, mnoho děl dosud zůstává v rukopisech. Ještě nedávno vyšel jeho experimentální text „Alternativy“ (Fra, 2014) a monumentální průvodce uplynulým stoletím našich dějin „O českou národní identitu“ (Pulchra, 2014), za něž obdržel Cenu Nadace ČLF. Z Kautmanových dřívějších monografií stojí za to zmínit alespoň nadčasové úvahy „O smyslu oběti. Biblické reflexe.“ (CHERM , 2003), v nichž se objevně dotýká dilemat lidské existence a jejího postavení v moderním světě.

F. Kautman začínal jako šéfredaktor nakladatelství Čs. spisovatel a redaktor časopisu Kultura. Působil v Encyklopedickém institutu ČSAV a v Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Věnoval se literární historii, zejména bohemistice a komparistice, ale rovněž filozofii. Na počátku normalizace se pro své reformistické názory dostal na index, přesto se připojil podpisem k Chartě 77, publikoval v samizdatu a v exilových periodikách. Navzdory politickým křivdám i osobním strastem si uchoval nadhled, laskavost a touhu po poznání. Pro mnoho lidí zůstává nezapomenutelným učitelem a myslitelem, jehož odkaz je stále aktuální.

-fv-

—————

Zpět