Jan BAUER: Jak umírá král

07.10.2014 17:18

Naprosto unikátní a historicky nesporně i poněkud choulostivé téma otevírá tentokrát známý vodňanský spisovatel Jan Bauer ve své nové knize s napovídajícím názvem Jak umírá král, s upřesňujícím podtitulem  – Hrdinové i zbabělci v českých dějinách. Knížku vydává právě vydavatelství ALPRESS.

„Ne všichni čeští panovníci zemřeli hrdinskou smrtí jako Přemysl Otakar II. nebo Jan Lucemburský. Někteří skonali docela nehrdinsky a ve velkých bolestech, třeba Karel VI. na otravu houbami nebo Rudolf II. a následky syfilidy,“ říká autor hned na přebalu knihy a vysvětluje, proč se o skutečných důvodech jejich skonu učebnice dějepisu nebo historické materiály nezmiňují: „I proto byl skon králů často zahalován tajemstvím a spojován s dramatickými okolnostmi, jen aby zůstali i ve smrti velcí.“

A právě skutečnost, že Bauer ve své knize odkrývá méně známá nebo i naprosto neznámá fakta spojená s koncem života českých králů, kteří pro čtenáře představují nejen obdivované panovnické osobnosti, ale i symboly určitých historických epoch, činí tuto knihu mimořádnou. Veřejnost si totiž vždycky přála, aby tito velcí mužové dějin umírali důstojně a chrabře a aby tomu tak zůstalo i pro budoucí pokolení.

Možná, že nekompromisním vymezením skutečných okolností smrti českých vladařů v údobí od roku 1278 do roku 1922 přijde čtenář o mnohé dosavadní iluze, ale odměnou mu budou neoddiskutovatelná historická fakta a nejednou i šokující odhalení celá staletí udržovaných tajemství mocných.

Dočtete se, jak to doopravdy bylo s Přemyslem Otakarem II. na Moravském poli, jak se Václavu II. vymstil jeho obdiv k ženám, proč měl být zavražděn Václav III., jak to bylo se slepotou Jana Lucemburského a jeho poslední bitvou či zda bylo o život  Otce vlasti usilováno opakovaně. Autorova pozornost je věnována dalším postavám našich dějin jako Václavu IV., Zikmundu Lucemburskému, Ladislavu Pohrobkovi, Ludvíkovi Jagellonskému, Rudolfu II., Ferdinandu IV., poslednímu Habsburkovi - Karlu VI., dokonce Marii Terezii či následníku Františka Josefa I. - Karlu I. Vždycky se ale čtenář dozví spoustu nových a mnohdy ani netušených souvislostí nejen o vybraných panovnických osobnostech samotných, ale i o jejich souputnících či o politické, ekonomické a politické situaci té které doby. V každém případě se však od stránek této knihy, která je podle mne tou nejlepší historickou detektivkou postavenou na odhalovaných reáliích a zkušené dedukci, hned tak neodtrhnete.

Obálka další knihy Jana Bauera JAK UMÍRÁ KRÁL.

—————

Zpět