KNOFLÍK uvedl Aloise MARHOULA a Michala MARŠÁLKA

06.05.2014 18:27

Také v měsíci květnu v klubu Knoflík pokračuje cyklus literárních programů Kolik spisovatelů se vejde do Knoflíku? Na pravidelná autorská čtení současných českých autorů spojená s besedou přicházejí příznivci a ctitelé knihy, kteří mohou souhlasit s Ruskinovým tvrzením: „Knihy jsou křídla lidstva“. Po vystoupení hostů vždy následuje beseda, v níž bude prostor pro vaše dotazy, názory, vyjádření vztahu ke knihám a k četbě. Moderátorkou setkání je Olga Nytrová, předsedkyně Pražského klubu spisovatelů.

Středa 7. 5. 2014 od 19:00, klub Knoflík

Kulturní a rodinné centrum na Proseku, Jablonecká 724/6, Praha 9

Alois Marhoul a Michal Maršálek

Alois Marhoul, je básníkem, jehož verše byly oceněny v několika literárních soutěžích (Mladé literární Louny, Šrámkova Sobotka aj.) Zazněly též na rozhlasových vlnách a v televizi. Pro Knoflík si A. Marhoul připravil čtení ze své desáté sbírky, která se jmenuje "Kam odlétají básníci".  Posluchači  uslyší nejen odpověď na tuto otázku, ale autor jim dále prozradí: co se povídá o lásce, proč básníci kradou, jak veliký je vesmír, proč se mužům líbí mladé a hezké holky, ale zejména, odkud k nám přichází pravda!

Michal Maršálek žije v Praze. Je lékař a píše poezii. Vydal šest sbírek básní. Poslední, ze které bude číst ukázky, vyšla pod názvem Sfinze a hlemýžďům v roce 2013 v nakladatelství Dauphin. Polovina názvu odkazuje na anglické přísloví „Čas a vytrvalost dovedou hlemýždě do Jeruzaléma“. Druhá polovina je věnována sfinze. Předpokládá se, že sfinze lze klást otázky, na které nejsou odpovědi. Právě proto se kladou.

Další informace najdete na:

Další informace najdete na:

www.obecspisovatelu.cz

www.dialognaceste.cz

kavarna.centrumknoflik.cz

—————

Zpět