Zápis jednání Rady OS ČR 4. března 2014

09.03.2014 23:21

Zápis z jednání Rady Obce spisovatelů ČR dne 4. 3. 2014
Přítomni: Dle prezenční listiny

1. Rada konstatovala, že jsou funkční stránky Obce www.obecspisovatelu.cz, zajišťuje Pavel Skramlík, umisťováním nových materiálů byl pověřen Vlado Ríša, popř. členové Rady.

2. Pavel Skramlík prověří vybavenost Obce  IT a navrhne úpravy.

3. Rada konstatovala, že článek Vladimíra Stibora Zpráva o stavu Obce spisovatelů v Literárních novinách – Biblio č.2/2014 zkresluje skutečný stav a obsahuje nesprávná tvrzení. Reakcí byl pověřen Radim Uzel.

4. Obec neobdržela grant z Ministerstva kultury, žádaný na projekt Setkání s legendami – Rok Bohumila Hrabala. Důvod nesdělen.

5. Magnesia Litera neschválila do porot navržené členy Obce.

6. Obec se účastní akcí ke 100. výročí narození B. Hrabala, zejména akcí pořádaných v Nymburku (garant Jan Řehounek), autorské čtení v Malostranské besedě 25.3.2014 (garant Jaroslav Holoubek).

7. Obec navrhla na Nobelovu cenu Milana Kunderu – návrh byl zaslán Švédské akademii.

8. Knižní veletrh Svět knihy 16.-18.5.2014 v Praze Holešovicích:

a) jedním z témat je fantastická literatura – koordinace Františka Vrbenská a Vlado Ríša.

b) Lydie Romanská připraví prezentaci na 17.5.

c) byla vyhlášena Cena Miloslava Švandrlíka o nejlepší humoristickou knížku roku 2013 – garant Pavel Weigel.

9. Přijetí nových členů v senátu se předpokládá v květnu 2014, o termínu se jedná.

10. Lydie Romanská projedná pokračování sponzoringu fy Lexum.

11. Byla podána zpráva o činnosti Nadačního fondu Obce spisovatelů v roce 2013. Byly schváleny 2 příspěvky, došly 4 nové žádosti. Navrhuje se doplnění Správní Rady NFOS o Lydii Romanskou.

12. V kulturním středisku Knoflík v Praze Proseku byly zahájeny besedy členů Obce se čtenáři – každou středu v 19 hod. vždy dva autoři. Garant Olga Nytrová.

13. Olga Nytrová pořádá pravidelná setkání pražských členů Obce – Pražský klub spisovatelů.

14. Jako tisková mluvčí obce byla navržena Daniela Kovářová.

15. Termín pro návrhy na Cenu M. Švandrlíka končí 15.3. Podmínky jsou na webu Obce.

Zapsal: Pavel Weigel

—————

Zpět